Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Harmonogram dnia
Harmonogram dnia
 Nasz dzień...
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 W CIECHANOWIE
 

 

 

 

 

6.30-8.30

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna , praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe,ćwiczenia poranne,schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi,dyskutowanie, zabawy ruchowe,kontakty z rodzicami

8.30-8.40

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,pełnienie dyżurów,śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

8.40-9.15

Śniadanie

9.15-9.45

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.45-10.00

Gry i zabawy ruchowe

10.00-10.30

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

10.30-11.00

Zabawy ,gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery ,wycieczki,przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe,prace gospodarcze,porządkowe, ogrodnicze,tworzenie okazji do obserwowania ,eksperymentowania ,odkrywania,podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

11.00-11.15

Przygotowanie do II śniadania . Czynności porządkowo-higieniczne

11.15-11.30

II śniadanie

11.30-13.30

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery,ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne,oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.30-13.45

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo -higieniczne

13.45-14.15

Obiad

14.15-14.30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki

14.30-17.30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna,zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-08-30