Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

Opłaty za żywienie od 1 stycznia 2018 r.

W oparciu o art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ciechanów oraz na podstawie Zarządzenia Nr 4/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie stawka dzienna żywieniowa dla dzieci i wynosi 7 złotych  - obejmuje koszt zakupu surowców i produktów niezbędnych do przygotowania trzech posiłków dziennie:

 

- śniadanie      2,00 zł

- II śniadanie   1,50 zł

- obiad             3,50 zł    

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki , wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów,

przedszkole zapewnia:

1) bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;

2) wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w pkt. 1 wynosi 1 zł za godzinę.

 

Traci moc Uchwała Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-11