Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

OGŁOSZENIE

 

Zapraszamy Rodziców dzieci obecnie uczęszczających oraz nowo przyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie w celu podpisania  umowy o świadczenie usług przez przedszkole w roku szkolnym 2019/2020. 

Umowę należy podpisać w dniach od 27 maja do 7 czerwca 2019r. w sekretariacie  przedszkola w godzinach 730-1500

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało skreśleniem z listy dzieci przyjętych.

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie informuje,
że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będzie przebiegała w oparciu o:

  •  Zarządzenie 17/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szk. 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
  •  Uchwałę Nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     

                       Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się od dnia 21 stycznia br. do sekretariatu przedszkola.  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje się bezpośrednio w sekretariacie przedszkola lub można pobrać go ze strony internetowej.  W sekretariacie można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie jego wypełnienia. Wnioski przyjmowane są do 22 lutego 2019 roku.

 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W CIECHANOWIE

               NA ROK SZK. 2019/2020

na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Lp.

           

Rodzaj czynności

Termin

postępowania

rekrutacyjnego

Termin

postępowania

uzupełniającego

 1.

 Składanie wniosków wraz z załącznikami

 od 21 stycznia

do 22 luty br.

 1 – 5sierpnia br.

 2.

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 28 luty br.

 12 sierpnia br.

 3.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

 od  28 luty

do 8 marca br.

 od 12  do 14

    sierpnia br.

 4.

 Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 15 marca br.

 21 sierpnia br.

 5.

 Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia omowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 6.

 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 7.

 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 8.

 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Pliki do pobrania:

wniosek o przyjecie do przedszkola 2019.doc

karta zapisu dyzur letni mp6.docx

karta zapisu dyzur letni mp1.docx

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-15