Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Aktualności  /  Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z Przedszkola Nr 6
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z Przedszkola Nr 6
data dodania: 2013-06-27 13:14:38

Zaproszenie do przedstawienia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie

od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i  od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

 

1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 zaprasza do złożenia oferty pisemnej na prowadzenie następujących zajęć dodatkowych:

  • zajęcia rytmiczno-ruchowe dla 4 grup wiekowych dzieci: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki,
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia z taekwondo,
  • zajęcia z języka angielskiego

2. Oferta powinna zawierać:

  • krótką informację o firmie – od kiedy działa, w czym się specjalizuje itp.,
  • kserokopię dokumentu (-ów) zawierającego (-cych) podstawę prawną prowadzenia działalności,
  • krótką informację o instruktorze (-rach) prowadzącym (-cych) zajęcia – obejmującą m.in. informacje o kwalifikacjach do prowadzenia zajęć, kwalifikacjach pedagogicznych, a także kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi,
  • założenia programowe zajęć,
  • proponowaną opłatę miesięczną za zajęcia od jednego dziecka,
  • kontakt telefoniczny oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do reprezentowania firmy.

3. Oferty można składać w sekretariacie Przedszkola lub bezpośrednio u Dyrektora Przedszkola lub osoby zastępującej Dyrektora w godzinach 8.00–15.00. Termin składania ofert mija 10 lipca 2013 roku o godzinie 15.00. 

4. Pisemne oferty zostaną przeanalizowane przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w porozumieniu z Radą Rodziców.

5. Rada rodziców jako przedstawicielstwo rodziców podejmie decyzję co do wyboru firmy na prowadzenie zajęć od 1 września 2013 roku. Dyrektor Przedszkola powiadomi telefonicznie firmę wybraną przez rodziców do prowadzenia zajęć do 20 sierpnia 2013 r.

6. Dyrektor Przedszkola sporządzi umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych z firmą lub firmami wybranymi przez rodziców.

Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3