Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Aktualności  /  ASPEKT PRAWNY PRZEDSZKOLA
ASPEKT PRAWNY PRZEDSZKOLA
data dodania: 2010-10-22 21:45:52

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 W CIECHANOWIE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 

1.      Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2.      Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie.      

  • przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  • dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.45, dzieci realizujące podstawę programową przychodzą do przedszkola na 7.30, ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków; wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dzieci do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście nauczycielowi, lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola.     

  • odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.Dzieci, które realizują tylko podstawę programową, przebywaja w przedszkolu w pięć godzin od 7.30 do 12.30.
  • dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby pełnoletnie uprawnione przez rodziców.

  • rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola oraz przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez uprawnioną przez nich osobę.

  • organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  • opłaty za wszelkie usługi świadczone przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 14 -tego każdego miesiąca za dany miesiąc w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.10 do 10.00 i od 13.00 do 14.45.

  • do obowiązków rodziców należy informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3