Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Aktualności  /  Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura kontaktów z rodzicami
data dodania: 2011-03-15 20:27:37

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 W CIECHANOWIE

 

 

1.      Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz uwzględnia ich w działalności wychowawczej Miejskiego Przedszkola Nr 6

2.      Kontakty rodziców /prawnych opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, planu współpracy z rodzicami uwzględniającego: zebrania z rodzicami oraz dni otwarte w przedszkolu.

3.      Rodzice/prawni opiekunowie maja możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca tego spotkania.

4.      Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko na terenie przedszkola.

5.      w sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/prawnymi opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

6.      Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach.

7.      Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na liście obecności w dzienniku danej grupy.

8.      Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

9.      Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/prawnych opiekunów kolejno do:

·        Nauczyciela

·        Dyrektora przedszkola

·        Rady pedagogicznej

·        Organu nadzorującego przedszkole

Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się w sekretariacie placówki w poniedziałki i środy od 10.30 – 11.30.

10.  Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

 

                                                                                               Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6

                                                                                                            mgr Barbara DerbinKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3